Symptom för Syfilis


Feber
Sår i Huden
Svullnad
Utslag
Svullna lymfkörtlar

Symtom på syfilis
Du kan vara smittad av syfilis utan att märka någonting.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Cirka tre till fyra veckor efter det att du har blivit smittad får du ett sår, vanligen på könsorganen, och en svullnad, oftast i ljumsken. Såret kan vara så litet att det inte märks och det läker av sig själv efter fyra till åtta veckor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Efter sju till tio veckor kan du få feber, svullna lymfkörtlar och ett utslag på kroppen. Du kan även få besvär från alla kroppens organ. Besvären liknar många andra sjukdomar. En del får inga kroppsliga besvär alls i början, medan andra får det så lindrigt att de inte märker något.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Obehandlad syfilis kan efter flera år, eller till och med årtionden, ge allvarliga symtom. Då är hud, slemhinnor, ben och inälvor angripna. I värsta fall skadas även hjärta, kärl- och/eller nervsystem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Syfilis


Behandling av syfilis
Läkemedel
Syfilis botas med antibiotika. Behandlingen kostar ingenting.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandlingen ges som injektion i engångsdos eller en gång/vecka under två till tre veckor. Infektionen läker alltid ut om du noga följer de anvisningar du får.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Under behandlingen ska du avstå från samlag eller annan intim kroppskontakt tills kuren är avslutad och läkaren anser att du är frisk.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Om din syfilis har upptäckts tidigt får du gå på efterkontroller under ett år efter behandlingen – efter tre, sex respektive tolv månader. Om du har haft syfilis i flera år får du gå på kontroller under två år.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Syfilis


Syfilis är numera en ovanlig könssjukdom i Sverige, även om antalet sjuka har ökat de senaste åren. En del som smittas har inga besvär, andra får sår, svullnad och feber. Om du blir smittad är du enligt lag skyldig att direkt söka vård, genomgå behandling och tala om vilka du haft sex med. Syfilis behandlas med antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Syfilis orsakas av en bakterie och smittar genom sexuella kontakter. En gravid kvinna som är infekterad kan även smitta sitt foster via moderkakan.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Sjukdomen delas in i tre stadier och kan pågå i många år med mer eller mindre besvär. I värsta fall kan syfilis ge allvarliga skador på hjärta och hjärna. Smittsamheten är störst de första tio veckorna. Men sjukdomen är smittsam upp till två år efter smittotillfället om den inte behandlats.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du är smittad av syfilis. Om du är smittad måste du genomgå behandling. All undersökning, vård och behandling som behövs är gratis.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Du är skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs. Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer smittan kan ha kommit från och den eller de du kan ha fört den vidare till. Du kan välja att själv kontakta dina partners eller att din läkare gör det. Du är i så fall alltid anonym gentemot dina partners genom sekretessskyddet i smittskyddslagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Syfilis är inte längre vanlig i Sverige. Antalet fall varierar något från år till år. Under det senaste året fördubblades antalet som fick sjukdomen. Ökningen ses främst hos män som har sex med män. I dessa fall har de flesta blivit smittade i Sverige. Bland heterosexuellt smittade är de flesta smittade utomlands i länder där syfilis är betydligt vanligare än i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Det finns inte något vaccin mot syfilis.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Idag 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården