Symptom för Tuberkulos (tbc)


Feber
Huvudvärk
Stel

Symtom på tuberkulos
De vanligaste symtomen vid tuberkulos är hosta med slembildning, feber, svettningar på nätterna och avmagring.

Tuberkulos angriper vanligen lungorna men kan också ge förstorade lymfkörtlar och angripa andra organ, till exempel skelett, leder och njurar.

Tbc kan också ge svår hjärnhinneinflammation med huvudvärk, feber, nackstelhet och sänkt medvetande.

Hos dem som utvecklar sjukdomen snart efter att ha blivit smittade kan symtomen komma efter sex till åtta veckor. I andra fall kan bakterierna ligga vilande i kroppen under många år och sjukdomen bryter ut långt senare.

Behandling för Tuberkulos (tbc)


Behandling av tuberkulos
Den som har smittsam tuberkulos vårdas ofta på sjukhus de första 10-14 dagarna av behandlingen. Därefter brukar smittsamheten ha försvunnit och man kan vistas i hemmet. Behandlingen kan också påbörjas direkt i öppenvård om man följer de anvisningar som gäller för att inte föra smittan vidare.

Kring varje nyupptäckt fall av smittsam tuberkulos görs en så kallad kontaktspårning för att hitta och behandla tbc-fall i omgivningen. Familj och andra som haft nära kontakt med patienten kallas till undersökning med lungröntgen och tuberkulintest.

Läkemedel
Tbc behandlas med flera olika specialläkemedel under sex till tolv månader. I början ges minst tre olika läkemedel men efter ett par månader brukar man kunna minska till två. Det är viktigt att ta läkemedlen regelbundet och att genomföra hela behandlingen. Annars finns risk att återinsjukna, eller att bakterierna blir motståndskraftiga mot läkemedlen.

Sjukdomen Tuberkulos (tbc)


Tuberkulos orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men som också kan spridas till andra organ i kroppen. Lungtuberkulos är den vanligaste formen av tuberkulos. Man har vid lungtuberkulos långvarig hosta med slem som ibland kan vara blandat med blod. Vaccination ger ett visst skydd mot sjukdomen. Tuberkulos behandlas med läkemedel.
Tuberkulos sprids vanligen genom att man andas in bakterier som kommer ut i luften när en person med smittsam lungtuberkulos hostar. Som regel behövs en mycket nära kontakt för att smittan ska överföras. Smittspridning sker därför oftast mellan personer som bor tillsammans, men någon risk kan finnas även vid kortare kontakter.

Tuberkulos är en infektionssjukdom som förekommer i hela världen men framför allt i tätbefolkade och fattiga länder. Man räknar med att minst nio miljoner människor insjuknar i tbc varje år och att två miljoner dör i sjukdomen. I hiv-epidemins spår har många drabbats av tuberkulos då hiv sätter ned kroppens immunförsvar.

Antalet smittade personer är mångdubbelt större eftersom endast var tionde smittad utvecklar sjukdomssymtom. Hos spädbarn, äldre och sjuka som har ett svagare immunförsvar är risken att bli sjuk större.

I Sverige insjuknar ungefär 600 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige. Av de insjuknade som är födda i Sverige är de flesta äldre och har troligen blivit smittade redan som barn. När de sedan försvagas av ålderdom och nedsatt hälsa kan sjukdomen bryta ut. Under senare år har det förekommit att smitta spritts till barn i daghemsmiljö.

Nyheter

Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
9/3 2023 16:40
Människan behöver ett effektivt immunförsvar, som kan slå ned hårt och med precision på infektioner och främmande kroppar. I en del situationer missförstår immunförsvaret dock uppdraget och går felaktigt till angrepp mot kroppens friska celler och vävnad.

Läs mer här

  Här tjänar undersköterskor bäst
  Gamling stängdes in med råtta på äldreboendet
  Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning
  Är flytare ett tecken på god hälsa?
  Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande
  Stora skillnader i timpris för hemtjänst
  Skolministern ? sätt psykisk hälsa på schemat
  Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar
  Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande
  Efter larmhaveri ? personuppgifter i fel händer
  Ajöss med BMI"Här är forskarnas nya mått för din kropps hälsa
  Jordnötsallergi hos barn kan förebyggas
  Cyberattack bakom utslagna trygghetslarmen
  150 kommuner har problem med trygghetslarmen
  Hemlighåller ikonens hälsa: ?Som en fånge?
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar
  Skolsköterska anmäld till Ivo ? följde inte upp vården
  Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar
  Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili
  Levande larver renar sår på död vävnad och bakterier
  Kritik mot insatser för att hindra vårdskador
  Spanska undersköterskor räddar sommarsemestrar i Boden
  Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet
  Upptäckt kan bromsa autoimmuna sjukdomar
  Forskare varnar: Populär bantningskur kan ge hjärtproblem
  Hemtjänsten tar till bandvagnar i snökaoset
  It-attack mot Humana ? uppgifter har stulits
  Forskare varnar: Detta bör gravida undvika
  Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna
  Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter