Symptom för Bältros (herpes zoster)


Feber
Förkylning
Smärta
Blåsor
Rodnad
Sår i Huden
Utslag

Symtom på bältros
Det första tecknet på bältros är en brännande smärta i ett band på ena sidan av kroppen. I början kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Efter ett par dagar kommer hudutslag på samma ställe som smärtan. Hudrodnaden med små blåsor har ett typiskt utseende. Då är diagnosen oftast lätt att ställa. Utslagen sprider sig vanligen inte vidare över kroppen, utan håller sig hela tiden till ett begränsat område.

Hudutslagen följs ofta av lätt feber och svullna lymfkörtlar.

Bältros kan uppträda samtidigt med en annan akut infektion, exempelvis en kraftig förkylning, men ofta uppträder bältros utan att du har en annan sjukdom.

Utslagen är kraftigast den första veckan. När de sedan går sönder bildas sår och sårskorpor, som ibland blir infekterade av de bakterier som finns på huden. Oftast försvinner symtomen inom en månad.

Ibland kan smärtan finnas kvar i flera månader efter det att skorporna ramlat av. Särskilt äldre människor kan få långvariga och svåra smärtor, långt efter det att utslagen försvunnit.

Det är ovanligt att samma person får bältros mer än en gång.

Behandling för Bältros (herpes zoster)


Förebygga bältros
Det finns i allmänhet inga sätt att undvika bältros om man tidigare i livet har blivit smittad med vattkoppsvirus.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som blivit utsatta för smitta från en person med vattkoppor eller bältros erbjuds läkemedelsbehandling för att minska smittrisken.

Vaccin
Ett vaccin mot bältros kommer att finnas tillgängligt i Sverige i början av år 2012. Vaccinet är avsett för personer 50 år eller äldre, den åldersgrupp som löper störst risk att få bältros. Vaccinet har visat sig kunna minska risken för bältros i den åldersgruppen med cirka hälften och för långvarig smärta efter bältros med två tredjedelar. Vaccinet blir – när det blir tillgängligt – ett värdefullt tillskott för att förebygga bältros.

Egenvård
Om du har bältros bör du hålla det drabbade hudområdet torrt och rent. Tvätta försiktigt med tvål och vatten ett par gånger per dag.

Du bör tänka på att inte träffa nyfödda barn eller andra som kan vara särskilt mottagliga för vattkoppssmitta.

Sök vård
Kontakta din vårdcentral:

om du eller ditt barn får symtom på bältros. När behandling sätts in tidigt blir symtomen lindrigare. Kommer blåsorna på helgen ska du inte vänta till nästa vardag utan kontakta husläkarjouren eller närakut dagtid
om utslagen blir infekterade
om utslag visar sig i ansiktet eller ögonen
om du har mycket ont.
Behandling
Alla som är över 50 år och där det inte gått mer än tre dygn sedan den första blåsan visade sig, bör behandlas med läkemedel som hindrar viruset att föröka sig. Ju tidigare behandlingen påbörjas desto bättre.

Om sjukdomen är komplicerad, till exempel där bältros riskerar att påverka ögat, eller hos personer med nedsatt immunförsvar, ges behandling även till yngre personer och oavsett hur lång tid som gått sedan blåsorna visat sig.

Läkemedel
Nervsmärta orsakad av bältros kan behandlas med läkemedel. Om bakterier har infekterat hudutslagen behövs ibland behandling med antibiotika.

Sjukdomen Bältros (herpes zoster)


Bältros, herpes zoster, börjar som en brännande smärta på ena sidan av kroppen – oftast i midjehöjd. Efter ett par dagar kommer en bältesformad hudrodnad där man kan se små blåsor. Det är viktigt att söka vård så fort som möjligt. Det finns effektiv behandling och den måste sättas in inom tre dygn efter insjuknandet.

Bältros kan du bara få om du tidigare haft vattkoppor. Du kan inte få vattkoppor igen, men du bär på viruset resten av livet.

Bältros bryter ut om vattkoppsviruset många år senare blir aktivt och angriper nervbanor i kroppen som leder till ett hudområde. Man blir alltså sjuk igen av det smittämne som man själv burit på under många år. Bältros drabbar främst äldre vuxna, men kan även drabba yngre vuxna och barn.

Tecken på bältros är en hudrodnad med små blåsor som bildar ett bälte på ena kroppshalvan. Oftast sitter blåsorna på bålen, men du kan få bältros på alla delar av kroppen.

I de fall ansiktet drabbas kan ögat angripas så att ärr bildas på hornhinnan. Bältros i ansiktets nerver kan i sällsynta fall även ge en tillfällig hörselnedsättning och förlamning av ansiktsmusklerna.

Vattkoppsvirus finns i de blåsor som bildas på huden. Om du har bältros kan du smitta andra personer som inte tidigare haft vattkoppor.

Nyheter

Stigande dödstal på äldreboenden - personal smittar
23/9 10:00
"Smittspridningen av covid-19 på äldreboenden är ett fortsatt problem. Under sensommaren ökade antalet smittade, för att sedan vända ned. Samtidigt har dödstalen stigit, visar Socialstyrelsens statistik."

Läs mer här

  Dags att nominera Årets brobyggare
  Äldreboende anmäler sig självt efter guldstölder
  Experten om poliser i utsatta områden: "Man nöter mycket på ett fåtal"
  Expert i palliativ vård: "Man behöver inte vänta på att en läkare ska ordinera"
  Täby nekar vaccinvägrare nyanställning
  Ärkebiskopen: "Hälsa är mer än fysisk hälsa"
  Ärkebiskopen: "Hälsa är mer än fysik hälsa"
  Sverige sämst på fast vårdkontakt
  Hemsjukvård nästan lika dyr som slutenvård
  Indisk restaurang snart redo att öppna: "Vi har tio olika bröd att välja på"
  Barns hälsa och delaktighet måste prioriteras
  Kommun pausar app för videosamtal
  Lågutbildade upplever sig ha sämre hälsa
  Rasistisk jargong verkar vara vardag i äldreomsorgen
  Skräddarsydd utbildning ska lyfta kommunernas sjuksköterskor
  Fars dag ska handla om mäns hälsa
  Hemtjänstanställd friad även i hovrätten
  Forskare synar sociala och medicinska mål i hemtjänsten
  Nytt center samlar forskning för barns hälsa: "Vill inte att barn ska hamna där"
  Bara vaccinerade får nytt vårdjobb i Växjö
  Vårdbiträde jobbade med corona - smittade äldre
  Högsta instans prövar hemtjänstidkare
  Ivos insamling av äldres journaler kritiseras
  Ambeas vd vill ha ett nationellt lov
  Strömavbrott kan slå ut äldreboenden
  Fler fullvaccinerade på äldreboenden och i hemtjänsten
  Hittade maskar i sår - boende anmäls till Ivo
  Sparkad undersköterska får rätt mot kommunen
  Press på Ivo att korta handläggningstider
  Utan läsande barn kan vi hälsa hem
  "Hälsa att han höll Thern-klass i dag"
  Skönhetsideal på sociala medier skadar unga tjejers psykiska hälsa
  Vinstlyft för Attendo - ökat sug efter äldreboenden
  Fortsatta störningar i trygghetslarm
  Socialministern: Självklart att omsorgspersonal är vaccinerad
  Rehabchef får Guldkransen för gott ledarskap
  Demensjuk var utan mat i elva dagar
  Trygga anhöriga ger arbetsro i den palliativa vården
  SKR: Låga välfärdsbehov kommande åren
  Misstänks ha våldtagit fyra på äldreboende