Symptom för Blodförgiftning (sepsis)


Feber
Förvirring
Frossa
Kräkningar
Diarré
Utslag
Magont

Symtom på blodförgiftning
Vanliga tecken är feber, frossa och påverkat allmäntillstånd. Andra tecken som förekommer samtidigt är utslag på huden, buksmärtor, kräkningar och diarré. Feber i kombination med förvirring kan, i synnerhet hos äldre, vara ett viktigt tecken på blodförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Vid allvarlig blodförgiftning kan hela kroppen påverkas med blodtrycksfall, försämrad njurfunktion, sänkt medvetandegrad och påverkad andning som följd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Blodförgiftning (sepsis)


Behandling av blodförgiftning
Till en början behandlas blodförgiftning med höga doser av antibiotika i injektionsform – som ges med spruta eller som dropp. Dropp kan behövas för att öka blodcirkulationen och motverka att blodtrycket sjunker. Blodtryck och puls kontrolleras och temperaturen mäts flera gånger om dagen. Intensivvård kan vara nödvändigt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vårdtiden varierar beroende på vilken typ av blodförgiftning det handlar om, men ofta behöver man stanna på sjukhuset under någon eller några veckor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Efter utskrivning behövs oftast några veckors sjukskrivning. Sjukdomen ska alltid följas upp på infektionsklinik eller hos husläkaren.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Blodförgiftning (sepsis)


Blodförgiftning, sepsis, är en allvarlig infektion som beror på att bakterier kommit in i blodet. Feber och allmän sjukdomskänsla är vanliga symtom. I svårare fall kan blodtryck, njurfunktion, medvetandegrad och andning påverkas. Kontakta akutmottagning vid misstanke om blodförgiftning.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Blodförgiftning kan ha många olika orsaker:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Infektion i urinvägarna. En urinvägsinfektion kan i vissa fall stiga upp till njurar och njurbäcken och ge blodförgiftning.
Infektion i huden. En infektion med streptokocker eller stafylokocker kan snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd med blodförgiftning.
Infektion efter en operation kan ge blodförgiftning. Även infektioner i gallvägar och mag-tarmkanal kan leda till blodförgiftning.
Tarminfektioner med salmonella kan ge hög feber och bakterier i blodet.
Infektion i luftvägarna, som till exempel lunginflammation, kan ge blodförgiftning.
Hjärnhinneinflammation är en allvarlig, men ovanlig, orsak till blodförgiftning.
Personer med nedsatt immunförsvar kan vara extra känsliga och utveckla blodförgiftning lättare än andra. Hos barn – särskilt små barn – med blodförgiftning kan man se symtom som inte är så typiska.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården