Symptom för Hjärtklaffsjukdomar


Feber
Hjärtklappning
Svimning
Yrsel
Bröstsmärta
Andningsvårighet

Symtom vid hjärtklaffsjukdomar
Tecken på klaffsjukdomar är försämrad kondition, andningsbesvär, bröstsmärtor, yrsel, svimning eller hjärtklappning. Feber kan ingå i sjukdomsbilden.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Till en början, när klaffelen är små, ger de inga symtom alls. När felen blir större kommer först symtom vid tyngre ansträngning och med tiden vid allt mindre ansträngning. Så småningom, om hjärtat börjar svikta, kan du få symtom även i vila.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Symtomen kan också uppträda akut beroende på vilken orsak som ligger bakom. Det kan exempelvis vara hjärtinfarkt på grund av en akut blodpropp, eller en aggressiv infektion som snabbt förstör en klaff med akut hjärtsvikt som följd.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Hjärtklaffsjukdomar


Förebygga hjärtklaffsjukdom
En del klaffel kan förebyggas, men inte alla.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Det viktigaste att tänka på om du vill vara frisk så länge som möjligt är att inte röka. Du bör motionera minst 30 minuter – helst 60 minuter – om dagen, äta medelhavskost, det vill säga mycket grönsaker, fisk, nötter, vegetabiliska fetter och frukt men lite mindre mejeriprodukter och kött.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Du bör också undvika stress så gott det går och se till att sova bra och tillräckligt mycket varje natt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

God tandhygien kan förmodligen minska risken för infektioner i hjärtat.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Akut
Du ska alltid ringa 112 efter ambulans om du:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

får en stark, tryckande eller krampartad smärta i bröstet som inte försvinner inom 15 minuter
får en diffus men obehaglig känsla i bröstet som varar i mer än 15 minuter
får bröstsmärtor och samtidigt känner andnöd, är kallsvettig eller har hjärtklappning
får plötsliga svåra andningsbesvär i vila
svimmat vid ansträngning eller i vila utan uppenbar orsak
får feber i kombination med andningsbesvär
vet att du har någon hjärtsjukdom och plötsligt blir sämre.
Vårdcentral
Om du får tungt att andas och/eller om det gör ont i bröstet vid måttligt tung ansträngning, men problemen går över inom 15 minuter när du vilar bör du ta kontakt med din husläkare så snart som möjligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Undersökning vid hjärtklaffsjukdom
Läkaren gör en kroppsundersökning. Den är viktig för att bedöma allmäntillståndet och han eller hon lyssnar på hjärta och lungor, mäter blodtrycket med mera.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vid klaffsjukdom ändras blodets normala flöde och blir mer virvlande. Då uppstår ett blåsljud som läkaren hör med hjälp av ett stetoskop. Det finns också helt ofarliga blåsljud.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Ekg och blodprover ingår i alla hjärtundersökningar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Hjärtultraljud är basen i diagnostiken av klaffel. Där bedömer man klaffarna och blodets passage. Vid klafförträngning ökar blodets hastighet. Läckage syns som ett backflöde. Man bedömer inte bara klaffarna utan även hur hjärtat arbetar, hjärtrummens dimensioner och väggtjocklek med mera för att få en totalbild av hur allvarligt klaffelet är.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Arbets-ekg kan också ingå, liksom kranskärlsröntgen för att kartlägga kranskärlen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling vid klaffel
Lindriga och måttliga klaffel följs upp med regelbundna ultraljudsundersökningar. Uttalade klaffel som ger symtom eller påverkan på hjärtat ska opereras.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Den vanligaste operationsmetoden är att kirurgen opererar bort den hjärtklaff som inte fungerar bra. Den ersätts med en mekanisk eller biologisk klaffprotes. Man kan även laga en del läckande klaffar.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

På senare tid har man även infört nya tekniker med klaffbyte via blodkärlen så att man slipper öppna bröstkorgen. Dessa behandlingsmetoder är bara aktuella i vissa fall.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Man måste också behandla grundorsaken till klaffelet och eventuella andra hjärtsjukdomar som man kan ha.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Klaffproteser
En mekanisk klaffprotes består av metallskivor som öppnas och stängs av blodströmmen. Fördelen är att flödet blir maximalt och att protesen håller livet ut. Nackdelen är livslång behandling med blodförtunnande medicin.
En biologisk klaffprotes tillverkas av hjärtvävnad från gris eller kalv och syntetiskt material. Fördelen är att blodförtunnande läkemedel inte behövs. Nackdelen är att den inte håller lika länge och ger inte lika bra passage för blodet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Hjärtklaffsjukdomar


Hjärtklaffsjukdomar är ett samlingsnamn för tillstånd då hjärtklaffarna blivit förträngda eller börjat läcka. I hjärtat finns fyra klaffar vilka fungerar som ventiler för att hindra blodet från att pumpas i fel riktning. Klaffsjukdomar ger oftast inga besvär i början. Med tiden blir man mer andfådd och trött samt får nedsatt kondition. Vid lindriga besvär kan du vända dig till vårdcentralen. Om du plötsligt blir andfådd mycket snabbare vid ansträngning eller får ont i bröstet ska du söka akut vård.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Hjärtklaffsjukdomar innebär att hjärtklaffarna är förträngda eller att de läcker:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vid förträngning blir det svårt för blodet att passera den trånga klaffen.
Vid läckage backar en del av det blod som skulle rinna framåt i stället bakåt.
Aortastenos
Aortastenos, det vill säga förträngning i aortaklaffarna, är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen. Den beror oftast på åldersförändringar där klaffseglen blir förkalkade och stela och öppnar sig dåligt.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mitralisinsufficiens
Det näst vanligaste felet är mitralisläckage. Det innebär att mitralisklaffen läcker på grund av att klaffseglen inte sluter tätt när de är stängda. Orsakerna till detta klaffel kan vara flera, till exempel åldersförändringar i själva klaffarna, infektion som förstör klaffarna, hjärtinfarkt som förstör de delar som spänner ut mitralisseglen eller hjärtvidgning där klaffseglen inte räcker till för att täcka öppningen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Aortainsufficiens
Aortaklaffläckage är det tredje vanligaste klaffelet. Det kan vara en del i aortastenos, bero på bindvävssjukdomar i aorta eller en infektion i klaffarna.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Tricuspidalissufficiens
Tricuspidalisläckage beror oftast på lungsjukdomar, men infektion hos missbrukare som använder sprutor kan också förstöra klaffen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mitralisstenos
Mitralisstenos är ovanligt i Sverige, men förekommer i de delar av världen där reumatisk feber är vanlig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

Nytt miljardregn över äldreomsorgen
Igår 17:00
Tre miljarder kronor. Så mycket pengar får kommuner som har ökat antalet sjuksköterskor och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen nu dela på

Läs mer här

  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället
  Stor satsning på fler språkombud ska höja kvaliteten i äldrevården