Symptom för Mässling


Feber
Utslag
Hosta
Svullen / öm
Ögonirritation

Symtom
Mässling börjar smitta cirka åtta dagar efter smittotillfället och smittar under cirka fem dagar från det att utslagen börjat synas.

Sjukdomsutbrottet kommer snabbt med hög feber, ögonirritation och torrhosta. Lymfkörtlarna på halsen kan svullna upp och ömma. På insidan av kinderna kan gråvita, saltkornsstora utslag uppstå. Dessa utslag kommer innan mässlingsutslagen visar sig.

Efter ett till två dygn kommer ett fläckigt, rött och sammanflytande utslag som börjar i ansiktet, ofta bakom öronen, för att sedan sprida sig ner över resten av kroppen.

Behandling för Mässling


Förebyggande
Smitta
Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma virussjukdomar som finns. Smittan är luftburen. Viruset smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor.

Vaccination
Det enda sättet att skydda barn mot mässling är att vaccinera dem.

I dag ger man ett så kallat trippelvaccin som innehåller vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges vid två tillfällen, vid 18 månader respektive sex till åtta års ålder eller vid tolv års ålder för barn födda 2001 eller tidigare.

Inför resa utomlands bör man vaccinera barn som är äldre än nio månader och som inte fått sin första dos MPR-vaccin. Om det vaccinerade barnet är yngre än tolv månader vid vaccinationstillfället ges en ny vaccination vid 18 månaders ålder.

Läs mer om vaccination av barn.

Egenvård
Om ditt barn får mässling tar du hand om det på samma sätt som när det drabbas av andra virussjukdomar. Vid hög feber kan du ge febernedsättande läkemedel. Det är också skönt för den som är sjuk att ligga i ett svalt rum. Mässling kan göra barnet ljuskänsligt, så vid starkt solljus kan det vara bra med dämpad belysning eller fördragna gardiner i rummet.

Sök vård
Om du tror att du eller ditt barn smittats av mässling ska du per telefon kontakta en infektionsklinik eller en barnklinik direkt. Det är inte lämpligt att sitta i allmänt väntrum på grund av risken för smittspridning till andra patienter.

Kontakta din läkare igen i något av följande fall:

om ditt barn har mässling och tillståndet förvärras samt om febern åter blir hög efter några dagar
om barnet blir omtöcknat. Det kan då bero på någon komplikation.

Behandling
Det finns ingen behandling mot mässling. I stället försöker man lindra symtomen. Komplikationer i form av bakterieinfektioner behandlas med antibiotika.

Sjukdomen Mässling


Mässling är en virussjukdom som tack vare vaccination numera är ovanlig i Sverige. Den smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor. Mässling ger först hög feber, ögonirritation, torrhosta och sedan utslag. Kontakta infektionsklinik eller barnklinik om du misstänker att du eller ditt barn har smittats av mässling.

Mässling är en obehaglig och farlig virussjukdom. På grund av de allvarliga komplikationer som kan drabba barn som insjuknar i mässling är sjukdomen anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Vaccination mot mässling infördes stegvis i Sverige under 1970-talet och blev allmän 1982. Vaccinationen har gjort att sjukdomen numera är mycket ovanlig i Sverige.

Mässling ger ofta komplikationer med olika bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilka kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset i sig kan också orsaka lunginflammation. En av tusen som insjuknar i mässling drabbas av allvarlig hjärninflammation.

Mässling bryter ut 10-14 dygn efter smittotillfället. Den som har haft mässling har livslång immunitet och kan alltså inte insjukna i mässling på nytt. Om modern haft mässling överförs så kallade antikroppar till barnet under graviditeten. Då skyddas barnet mot sjukdomen under det första halvåret efter födseln, oavsett om barnet ammas eller inte.

Nyheter

Tv-Sofias enkla hemmaövningar
5/8 19:01
I veckan kom glädjebeskedet: Sofia Åhmans tv-gympa fortsätter i höst. Här visar hon fem enkla övningar att hålla igång med tills dess....

Läs mer här

  Tv-Sofias enkla hemmaövningar
  Sanna Nielsen vågade inte hälsa på Lena Philipsson
  Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas
  Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
  Hallengren: Satsar miljoner på psykisk hälsa
  Här på kroppen är risken störst att få hudcancer
  Vi behöver en folkrörelse för psykisk hälsa
  Avslutar karriären: "Jag vill inte offra min hälsa"
  Familjen orolig för Kanye Wests psykiska hälsa
  Forskare: Två timmars naturdos ger ökad hälsa
  Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa utökas
  Sömnforskarens bästa knep: Det är magiskt
  Sämre hälsa i inlandet än längs kusten
  IOS 13.6 får symtom-kategori i Hälsa
  Så gick det för Västerbottens vision om världens bästa hälsa
  Fysioterapeuter startade uteträning för fysisk och psykisk hälsa
  Sju av tio solskydd fick inte godkänt
  "Skulle definitivt inte hälsa på mamma och pappa även om jag har antikroppar"
  Agneta Sjödin om superkroppen
  Elever med psykisk ohälsa ska kunna larma i läsplattan
  Coronaeffekter: Vårdpersonalen kan bli sjuk - av stressen
  Distansundervisning sliter på gymnasieelevernas psykiska hälsa: "Orkar inte gå upp"
  "Säljer ut folks hälsa - perverst"
  39 ministrar i gemensamt uttalande om skydd av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i covid-19-responsen
  Kungen: "Var försiktiga och tänk på er egen hälsa och framtid"
  Högt tryck i vården - hot mot liv och hälsa i -stergötland
  Trump om Kims hälsa: Jag vet hur han mår
  Nordkoreanska medier tiger om Kims hälsa
  Digitalt mötesrum för samman äldre med sina anhöriga i Kalmar
  Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa
  Så mycket effektivare läser deras ai av batteriets hälsa
  Hjälp till kommunerna dröjer - myndigheter har bollat frågan mellan sig i två veckor
  Löfven: Riskera inte andras hälsa
  Åtgärder för att förbättra vuxnas psykiska hälsa
  Sjukvårdspersonal rasar: "Leker med liv och hälsa"
  "Det här handlar om hälsa och inte om hockey"
  Sven kan inte hälsa på sin Svea
  Fansen stora oro för artistens hälsa - superstjärnan slår tillbaka
  Regeringen satsar ytterligare på psykisk hälsa
  Ungdomsledare får utbildning om psykisk hälsa