Symptom för Mässling


Feber
Utslag
Hosta
Svullen / öm
Ögonirritation

Symtom
Mässling börjar smitta cirka åtta dagar efter smittotillfället och smittar under cirka fem dagar från det att utslagen börjat synas.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Sjukdomsutbrottet kommer snabbt med hög feber, ögonirritation och torrhosta. Lymfkörtlarna på halsen kan svullna upp och ömma. På insidan av kinderna kan gråvita, saltkornsstora utslag uppstå. Dessa utslag kommer innan mässlingsutslagen visar sig.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Efter ett till två dygn kommer ett fläckigt, rött och sammanflytande utslag som börjar i ansiktet, ofta bakom öronen, för att sedan sprida sig ner över resten av kroppen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 211

Behandling för Mässling


Förebyggande
Smitta
Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma virussjukdomar som finns. Smittan är luftburen. Viruset smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Vaccination
Det enda sättet att skydda barn mot mässling är att vaccinera dem.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

I dag ger man ett så kallat trippelvaccin som innehåller vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges vid två tillfällen, vid 18 månader respektive sex till åtta års ålder eller vid tolv års ålder för barn födda 2001 eller tidigare.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Inför resa utomlands bör man vaccinera barn som är äldre än nio månader och som inte fått sin första dos MPR-vaccin. Om det vaccinerade barnet är yngre än tolv månader vid vaccinationstillfället ges en ny vaccination vid 18 månaders ålder.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Läs mer om vaccination av barn.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Egenvård
Om ditt barn får mässling tar du hand om det på samma sätt som när det drabbas av andra virussjukdomar. Vid hög feber kan du ge febernedsättande läkemedel. Det är också skönt för den som är sjuk att ligga i ett svalt rum. Mässling kan göra barnet ljuskänsligt, så vid starkt solljus kan det vara bra med dämpad belysning eller fördragna gardiner i rummet.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sök vård
Om du tror att du eller ditt barn smittats av mässling ska du per telefon kontakta en infektionsklinik eller en barnklinik direkt. Det är inte lämpligt att sitta i allmänt väntrum på grund av risken för smittspridning till andra patienter.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Kontakta din läkare igen i något av följande fall:

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

om ditt barn har mässling och tillståndet förvärras samt om febern åter blir hög efter några dagar
om barnet blir omtöcknat. Det kan då bero på någon komplikation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Behandling
Det finns ingen behandling mot mässling. I stället försöker man lindra symtomen. Komplikationer i form av bakterieinfektioner behandlas med antibiotika.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 227

Sjukdomen Mässling


Mässling är en virussjukdom som tack vare vaccination numera är ovanlig i Sverige. Den smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor. Mässling ger först hög feber, ögonirritation, torrhosta och sedan utslag. Kontakta infektionsklinik eller barnklinik om du misstänker att du eller ditt barn har smittats av mässling.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mässling är en obehaglig och farlig virussjukdom. På grund av de allvarliga komplikationer som kan drabba barn som insjuknar i mässling är sjukdomen anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Vaccination mot mässling infördes stegvis i Sverige under 1970-talet och blev allmän 1982. Vaccinationen har gjort att sjukdomen numera är mycket ovanlig i Sverige.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mässling ger ofta komplikationer med olika bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilka kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset i sig kan också orsaka lunginflammation. En av tusen som insjuknar i mässling drabbas av allvarlig hjärninflammation.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Mässling bryter ut 10-14 dygn efter smittotillfället. Den som har haft mässling har livslång immunitet och kan alltså inte insjukna i mässling på nytt. Om modern haft mässling överförs så kallade antikroppar till barnet under graviditeten. Då skyddas barnet mot sjukdomen under det första halvåret efter födseln, oavsett om barnet ammas eller inte.

Warning: Undefined variable $multipler in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 247

Nyheter

Warning: Undefined array key "ny" in /home/sjukhus/public_html/wp-content/themes/sjukhus_theme/single.php on line 311

"Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
Idag 07:01
"Innan staten och regionerna försöker locka fler att utbilda sig till vårdyrken kanske de ska ta hand om dem som redan arbetar som vårdpersonal, tycker sjuksköterskan Meryem Yebio.

Läs mer här

  "Att sälja sin semester kan vara att sälja sin hälsa"
  Nytt miljardregn över äldreomsorgen
  Äldre skrivs ut från sjukhus med fel ordinationer
  Luftföroreningar kostar upp till 10 år i förväntad livslängd
  Undersköterskornas ordbok river ner språkbarriärer
  Sommarvikarier saknar körkort - får åka taxi
  Homeworld 3 försenas till 2023 för utvecklarnas hälsa
  Ivo kan få hårdare nypor när kommuner brister i tillsyn
  "Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning"
  Många i vården sjuka på jobbet
  Åklagaren: Tolv år för våldtäkter på äldre
  Miljarder att tjäna på fallprevention
  Nyckel borta i hemtjänsten - brukare hittad död
  Nya uppgifterna om Putins hälsa: "Definitivt sjuk"
  Uppsala kommun bäst på e-hälsa
  Här får patienten stanna hemma
  Avskedad vårdpersonal får jobb i annan kommun
  Musikens kraft ska förbättra demensvården
  Här hittar du tidigare Fråga doktorn Hälsa chattar
  Nu ska 1177 bli kommunvänligt
  Så många fick hjälp av hemsjukvården
  Därför spekuleras det så mycket om Putins hälsa
  Krog i Kil är till salu: "Jag har problem med min hälsa igen"
  Nyköpings lasarett ställer in planerad vård
  Putin saknades: "Något är mysko"
  Vårdbiträde åtalad för våldtäkter på äldreboende
  Äldreomsorgslyftet under Socialstyrelsens lupp
  Språktester på väg inom äldreomsorgen
  Undersköterskor fick ofta karensersättning
  Här röntgar kommunen patienter hemma
  Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar
  Livesänd opera blir personcentrerad vård
  Småbarns psykiska hälsa under lupp i ny studie
  Lavrovs svar om Putins hälsa: "Fråga de utländska ledarna"
  "Appar för mental hälsa slarvar med integriteten - ""exceptionellt otäcka"""
  Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år
  Appar för bättre mental hälsa har dåligt integritetsskydd
  MP utan kandidater i 71 kommuner
  Vårdförbundets oro inför sommarsemestern: "Hälsa är på spel"
  Anhörigvården värd miljarder för samhället